Kontakti

Adrese:
SIA "Zalktis ZB"
Prūšu iela 3/5, Rīga, LV-1057
Tālruņi:
6 718 9714, 2 926 5141
Fakss:
6 718 9713
E-pasts: zalktis-zb@zalktis-zb.lv
Rekvizīti:
SIA "Zalktis ZB"
Prūšu iela 3/5, Rīga, LV-1057
Reģ.Nr. 000316868
PVN reģ.Nr. LV40003168684
Konts Nr. 01408036870
A/s "Swedbank"
Kods HABALV22